Tag Archives: notariusz mokotów

Czym zajmują się pracownicy kancelarii notarialnej?

Do zakresu obowiązków pracowników kancelarii notarialnej należy przede wszystkim szeroko rozumiana obsługa aktów notarialnych, to znaczy ich wystawianie, potwierdzanie, że są prawdziwe i tak dalej. Dodatkowo, notariusz mokotów może nam pomóc, jeśli zamierzamy zawrzeć z kimś jakąś umowę i chcemy mieć na piśmie, że jej warunki zostaną dotrzymane przez obie strony. W takim przypadku notariusz mokotów zwykle potwierdza własnym orzeczeniem lub podpisem o zaistnieniu tejże umowy. Chroni to strony przed nieuczciwymi działaniami osób, z którymi umowa została zawarta.