Tag Archives: praca

Uczestnictwo w seminarium magisterskim

prace magisterskie pisane są pod kierunkiem promotora, który prowadzi seminarium magisterskie, na które studenci uczęszczają przez dwa ostatnie lata studiów, jeżeli odbywają je w systemie jednolitym. Dodatkowo na trzecim roku studiów muszą obowiązkowo uczestniczyć w proseminarium. Na nim po raz pierwszy stykają się z zasadami pisania prac magisterskich oraz całym procesem twórczym, przez który będą musieli przejść już od momentu, w którym zaczną wybierać temat. Uczą się, więc, w jaki sposób najlepiej robić kwerendę i korzystać z zasobu bibliotecznego swojej uczelni oraz innych bibliotek. Zwykle muszą także na zaliczenie proseminarium napisać krótką pracę, w której powinni pokazać, że nauczyli się poprawnie pisać przypisy i wstawiać w pracy cytaty. Jest to krótka praca, ale posiadająca taką wielkość, żeby można było napisać do niej dłuższy wstęp i zakończenie oraz wstawić kilka cytatów, do których zrobione zostaną odnośniki. prace magisterskie, przy odrobinie szczęścia, mogą stanowić poszerzone wersje pisanych wcześniej prac proseminaryjnych.