Tag Archives: testament online

CO PODLEGA DZIEDZICZENIU?

W zasadzie nie ma przepisów, które regulowałaby kwestię tego co może podlegać dziedziczeniu. Czy ustawowo, czy zgodnie z testamentem spadkobiercy mogą dziedziczyć niemal wszystko: od nieruchomości przez ruchomości typu samochód aż po najdrobniejsze rzeczy, które – mogłoby się wydawać – nie mają wartości, a stanowiły szczególnie ważny przedmiot w życiu zmarłego. Jedyną, istotną kwestią jest, aby zmarły spisując testament dokładnie określił wszystkie składniki swojego majątku w tym komu chce je przekazać i – ewentualnie – pod jakimi warunkami. Ponieważ nie istnieje jeszcze testament online, a skuteczny testament trzeba potwierdzić u notariusza ważne jest, ażeby razem z notariuszem sprawdzić czy wszystkie elementy dokumentu są zgodne i prawidłowe tak, żeby w przypadku konieczności ogłoszenia tegoż nie było żadnych problemów.